CFP

Konferencja naukowa

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra

organizowana przez Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownię Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej, odbędzie się w Warszawie w dniach 17-19 marca 2015.

Konferencja została wpisana w ramy obchodów dwusetlecia istnienia Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres tematyczny konferencji:

od literatury porównawczej do humanistyki komparatystycznej – nowe zagadnienia komparatystyki współczesnej i perspektywy jej rozwoju (zmiany na terytorium przedmiotu i metod badań);

interferencja praktyk dyskursywnych, inter/transdyskursywność, redyskursywizacja. Dyskurs literacki a: dziennikarski, religijny, polityczny, naukowy, filozoficzny (inne); formy obecności innych dyskursów w literaturze (i odwrotnie): pastisze, parafrazy, stylizacje, parodystyczne i krytyczne nawiązania oraz ich funkcje; literackie adaptacje innych dyskursów a także obecność literatury i literackości w innych dyskursach; obraz świata w literaturze a innych dyskursach;

między sztukami, między mediami: inter/transsemiotyczność, komparatystyka sztuk i mediów – zależności, inspiracje, formy obecności, ślady; przekład intersemiotyczny i intermedialny; remediacja. Literatura i literackość a inne sztuki/media: muzyka, sztuki plastyczne, fotografia, architektura, film, teatr, radio, komiks, gry wideo…;

reprezentacje literackości w mediach cyfrowych, digitalne reinterpretacje literackich struktur tekstowych; kompozycja, figury tekstowe, elementy struktury tekstu oraz materia tekstu jako miejsca wspólne i różnicujące sztuki/media, modelujące ekspresję estetyczną;

użycia, nadużycia, manipulacje literaturą i literackością w innych dyskursach oraz literackie zawłaszczenia i uzurpacje z/w przestrzeni innych sztuk i różnych mediów;

podobieństwo, różnica, analogia, tożsamość, kontrast, kontekst w perspektywie komparatystyki XXI wieku.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu

dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW (e.szczesna _@_ uw.edu.pl) – pomysłodawca i organizator konferencji
dr Marcin Leszczyński (m.leszczynski5 _@_ uw.edu.pl) – współorganizator
dr Piotr Kubiński (piotr.kubinski _@_ uw.edu.pl) – współorganizator

Leave a Reply