Program konferencji

Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra

Uniwersytet Warszawski, 17-19 marca 2015 r.

Wtorek, 17 marca

Sala Lustrzana Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32

9.00-9.20 dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

–  otwarcie konferencji

9.00-9.20  prof. dr hab. Edward Kasperski, Uniwersytet Warszawski

– Pytanie o paradygmat. Spojrzenie wstecz, spojrzenie w przyszłość

znaki, sztuki, media

9.40-10.00 dr hab. Andrzej Hejmej, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Komparatystyka intermedialna

10.00-10.20 dr hab. Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Transmedialność literatury? Strukturalne (i nie tylko) reprezentacje mediów w literaturze pięknej

10.20-10.40 prof. Marta Skwara, Uniwersytet Szczeciński

Intersemiotyczność i intermedialność w międzynarodowej prezentacji  literatury polskiej

10.40-11.00 dyskusja

przerwa kawowa

11.20-11.40 prof. [em.] dr. Brigitte Schultze,

Hybridity maintained, reduced, abolished and redefined: The Czech Graphic Novel Alois Nebel (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, 2006) in Polish and German

11.40-12.00 dr Katarzyna Szewczyk-Haake, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poza tematem. O pewnej (zasadniczej) trudności porównywania dzieł literackich i plastycznych

12.00-12.20 dr Urszula Makowska, Instytut Sztuki PAN

Od tekstu do obrazu i z powrotem. Preposteryjna lektura obrazów inspirowanych twórczością Juliusza Słowackiego

12.20-12.40 dr Marta Koszowy, IBL PAN

Dyskurs (teorii) fotografii. Od Witolda Wirpszy do Sophie Calle

12.40-13.00 dr Marcin Telicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konwencje i inwencje: kultura popularna i nowe media

13.00-13.20 dyskusja

przerwa obiadowa

14.50-15.10 dr hab. Iwona Puchalska, Uniwersytet Jagielloński
Prawo dźwięków, prawo do dźwięków – muzyka między dyskursami

15.10-15.30 dr Małgorzata Gamrat, dr Anna Tenczyńska, Uniwersytet Warszawski

Z warsztatu muzykologa i literaturoznawcy. Album jako przedmiot badań interartystycznych

15.30-15.50 dr Beata Śniecikowska, IBL PAN

Krótka rozprawa między trzema badaczami… Historyk sztuki, literaturoznawca i lingwista wobec awangardowej poezji dźwiękowej

15.50-16.10 mgr Tomasz Górny, Uniwersytet Jagielloński

Związki muzyki z literaturą w perspektywie językoznawstwa kognitywnego

16.10-16.30 mgr Joanna Barska, Uniwersytet Warszawski

Potencjał narracyjny muzyki w świetle kognitywistycznych teorii narracji

16.30-16.50 mgr Karolina Mytkowska, Uniwersytet Jagielloński

Świat (nie)dźwięków Witolda Hulewicza – Pauza i Cisza po muzyce

16.50-17.10 dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

bankiet

Środa, 18 marca

sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

spektakl-tekst-ciało

9.00-9.20 dr Dorota Sosnowska, Uniwersytet Warszawski

Dokumentacja w teatrze i performansie – tekst, zapis, medium

9.20-9.40 dr Michał Bajer, Uniwersytet Szczeciński

Filologiczne lektury spektakli. Nowe modele analizy inscenizacji dramatu dawnego

9.40-10.00 dr Dorota Sajewska, Uniwersytet Warszawski

Remediacje cielesności w praktykach rekonstrukcyjnych

10.00-10.20 mgr Cécile Bocianowski, Wolny Uniwersytet w Brukseli, Centrum Badawcze Literatury Porównawczej na Sorbonie

Groteska literacka i choreograficzna. Szkic analizy intersemiotycznej

        1. mgr Magdalena Juźwik, Uniwersytet Warszawski

Eteryczne ciało – motywy tańca w literaturze romantyzmu, czyli Fryderyk Schiller, Cyprian Norwid, Adam Mickiewicz, Johan Wolfgang Goethe, Aleksander Puszkin

10.40-11.00 dyskusja

przerwa kawowa

dyskursy I:

ponadnarodowe, transkulturowe

11.20-11.40 prof. dr Ulrike Jekutsch, Universität Greifswald

Literatura światowa w niemieckojęzycznych antologiach przekładowych

11.40-12.00 dr hab. Ewa Łukaszyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Kondycja transkulturowa jako wyznacznik powszechnej przestrzeni literackiej

12.00-12.20 prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, Uniwersytet Warszawski

Dyskurs macierzyzny rozdwojony (Pankowski i Herta Müller)

        1. dr Adam Kola, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podwójna świadomość – jeden język? Translingwalizm czesko-chińskiej powieści Na Řece Taj-ťü Hejzlerovej i Josefa Hejzlera

12.40-13.00 mgr Weronika Lipszyc, Uniwersytet Warszawski

Wzrokocentryzm i antywzrokocentryzm jako dyskursy. Zarys problemu

13.00-13.20 dyskusja

przerwa obiadowa

dyskursy II:

formy piśmiennictwa – dyskursy społeczne

14.50-15.10 dr Mariusz Pisarski, Uniwersytet Warszawski

Modele kolaboracji w literaturze cyfrowej

15.10-15.30 dr Anna Ślósarz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Od remediacji do sterowania zbiorowymi emocjami. Interferencje dyskursu literackiego i technologii

15.30-15.50 dr Marcin Leszczyński, Uniwersytet Warszawski

Dyskurs naukowy i poezja w angielskim romantyzmie

15.50-16.10 dr Jakub Czernik, Uniwersytet Jagielloński

Od komparatystyki do polityki (i z powrotem?)

dyskursy III : literaturoznawstwo i metakomparatystyka

16.10-16.30 prof. dr hab. Oksana Weretiuk, Uniwersytet Rzeszowski

Od komparatystyki antropocentrycznej do świata przyrody i zwierząt

16.30-16.50 dyskusja i zakończenie drugiego dnia konferencji

Czwartek, 19 marca

Sala Lustrzana Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 32

dyskursy III : literaturoznawstwo i metakomparatystyka

9.00-9.20 dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Komparatystyka – sposób czytania dawności. Przypadek mediewalizmu

9.20-9.40 dr Agnieszka Przybyszewska, Uniwersytet Łódzki

O literackości współczesnej sztuki (nie tylko) słowa, czyli poetyka a zwrot interfejsologiczny w literaturoznawstwie

9.40-10.00 mgr Joanna Maj, Uniwersytet Wrocławski

Mówione historie literatury – performatywna rzeczywistość nagrania i słowa

10.00-10.20 dr Joanna Bielska-Krawczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Między sztukami – między osobami (albo „kultura spotkania” jako kategoria badań komparatystycznych)

10.20-10.40 mgr Jan Zdunik, Uniwersytet Warszawski

Dyskurs literaturoznawczy we współczesnej psychoterapii

10.40-11.00 dyskusja

przerwa kawowa

11.20-11.40 prof. dr hab. Lidia Wiśniewska, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Metoda mityczno-paradygmatyczna: kantowskie podłoże kulturowej wspólnoty tekstów

11.40-12.00 mgr Elżbieta Binczycka, Uniwersytet Jagielloński

Animist realism. Współczesne mitoznawstwo a komparatystyka literacka

12.00-12.20 mgr Katarzyna Kaczmarczyk, Uniwersytet Warszawski

Jak rodzi się narracja? Od ontogenezy do badań transmedialnych

12.20-12.40 mgr Robert Birkholc, Uniwersytet Warszawski

Narracja pozornie zależna w filmie. Wybrane aspekty zagadnienia

12.40-13.00 mgr Marek Ostrowski, Uniwersytet Warszawski

Komparatystyka dyskursów i komparatystyka intermedialna jako odpowiedź na awangardę powieściową XX i XXI wieku

13.00-13.20 dyskusja, zamknięcie konferencji i walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej

obiad

(organizatorzy konferencji: Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Pracownia Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej, Studenckie Koło Krytyki Medialnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Leave a Reply